Առաջադրանք հայոց լեզվից

Որպես կամիք թէ արասցեն ձեզ մարդիկայնպէս արասջիք եւ դուք նոցա:  

Ինչպես կամենում եք որ մարդիք ձեզ անեն այդպեսել դուք արեք նրանց

                                                                                                                              (Ղուկաս Զ, 31)  

կամիք              — կամենում եք

արասցեն         — անենկանենպիտի անենանելու են

արասջիք         — արեքանեքկանեքպիտի անեքանելու եք

 

 ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Նոցա բառն աշխարհաբա՛ր դարձրու:

Նոցա-նրանց

Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու և համեմատի՛ր այս նախադասությանհետ.

Ինչպես որ վարվեք մարդկանց հետայդպես էլ ձեզ հետ կվարվեն։

 

ԺԲ)  Մարդ բարիի բարի գանձուց սրտի իւրոյ հանէ զբարիսեւ մարդ չարի չար գանձուց սրտի իւրոյ հանէ զ չարիս:

բարի մարդը իր սրտի բարի գանձերից բարին է հանում, իսկ չար մարդը իր չար սրտի չար գանձերից չարն է հանում ։     

                                                                                                                      (Մատթէոս  ԺԲ,   35)


ի բարի գանձուց սրտի իւրոյ         — իր սրտի բարի գանձերից

զբարիս                                              —  բարիքըբարի բաները

 

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Տրված բառերն ու բառակապակցություններն աշխարհաբա՛ր դարձրու.

հանէ-հանում է, զչարիս-չարը, մարդ բարի-բարի մարդը, մարդ չար-չար մարդը,  ի չար գանձից սրտի իւրոյ։-իր սրտի չար գանձերից

Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։ (Գրաբար տեքստի եւն աշխարհաբարնախադասության մեջ ի՞նչ բառով արտահայտեցիր։Կարելի՞ է այս ասույթից այսպիսիհետևություն անել.

Մարդուն ըստ իր արարքի են ճանաչում։

 

ԺԳ)   Ոչ ինչ արտաքուստ ի մարդ մտեալ` եթէ կարիցէ պղծել զնաայլ որ ելանէ ինմանէայն էոր պղծէ զմարդն։   

դրսից չկա մտած մարդու մեջ, որ կարողանա նրան պղծել այլ որ նրա մեջից է դուրս գալիս դա է որ պղծում է մարդուն։

                                                                                                                              (Մարկոս Է,  15)

արտաքուստ   — դրսից

ոչ ինչ               — չկա ինչոր բանչկա մի բան

ի մարդ            — մարդու մեջ

մտեալ             — մտածմտել (է), մտնելով

կարիցէ           — կարողանակկարողանապիտի կարողանա

 

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Տրված բառերն աշխարհաբա՛ր դարձրու.

 զմարդն- մարդուն ,  զնա-  ի նմանէ-

Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

 

 

 ԺԴ)  Եթէ ունիցիք հաւատս քան զհատն մանանխոյասասջիք լերինս այսմիկ`փոխեաց աստի անդրեւ փոխեսցիեւ ոչ ինչ անհնարին լինիցի ձեզ։

եթե ունենաք հավատ մանանեխի հատիկի չափ ասեք այս լեռանը տեղափոխվիր այստեղից այնտեղ և կտեղափոխվի այստեղից այնտեղ,  և նա կտեղափոխվի և ոչինչ անհնարին  չի լինի

                                                                                                                    (Մատթէոս    ԺԷ, 19)

ունիցիք                                — ունենաքկունենաքպիտի ունենաք

քան  զհատն մանանխոյ   — մանանեխի հատիկի չափ

ասասջիք                             —  ասեք, կասեք, պիտի ասեք, ասելու եք

լերինս այսմիկ                    —  այս լեռանը

 փոխեաց                             — փոխվիր, տեղափոխվիր

աստի                                   — այստեղից

անդր                                    — այնտեղ

փոխեսցի                             —  տեղափոխվի, կտեղափոխվի, պիտի   տեղափոխվի,

  տեղափոխվելու է

լինիցի                                  —  լինի, կլինի, պիտի լինի      

 

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու:

Հայտնի ո՞ր ասույթի հետ կհամեմատես։

 

ԺԵ Ամենայն որ բարձրացուցանէ զանձն, խոնարհեսցի.  եւ որ խոնարհեցուցանէզանձնբարձրասցի։  

ամեն մեկը որ բարձրացնում է իր անձը կխոնհարվի  և ով որ խոնհարվում է կբարձրացնի

                                                                                                                         (Ղուկաս   ԺԴ,  11)

 

ամենայն                     — յուրաքանչյուրըամեն մեկը, նա ով

բարձրացուցանէ         — բարձրացնում է

 խոնարհեսցի               — խոնարհվի, կխոնարհվի,  պիտի խոնարհվի, խոնարհվելու է

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Տրված բառերն աշխարհաբա՛ր դարձրու.

զանձնխոնարհեցուցանէբարձրացուցանէ:

Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

Մեկ նախադասությամբ հետևությո՛ւն արա։

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s