Չարենց- ԱՍՊԵՏԱԿԱՆ

Картинки по запросу ասպետ


ՉԱՐԵՆՑԻ այս ստեղծագործության ամբողջական հրապարակումը գրաքննությունը տասնամյակներ շարունակ արգելել է: Այն երկար ժամանակ տպագրվել է առանց 34-րդ տան (ութնյակի):

ՉԱՐԵՆՑԸ գիտեր, որ այս ստեղծագործությունը ամբողջովին չի տպագրվելու, ուստի միտումնավոր բոլոր տները համարակալել է՝ ընդամենը 54 ութտողանի տուն: 1932թ-ին տպագրված Երկերի ժողովածուում, որը կազմել է անձամբ հեղինակը, Չարենցը 34-րդ տան տեղում ութ տող կետագծեր է դրել: Դրանով ՉԱՐԵՆՑԸ ակնառու շեշտել է, որ 34-րդ տունը չի տպագրվում: Սակայն, այս ստեղծագործությունը մյուսներից առանձնացնելու համար ՉԱՐԵՆՑԸ բովանդակության ցանկում այս և միայն այս պոեմի վերնագիրը գրել է գլխագրերով:

Տները համարակալելու և 34-րդ տան փոխարեն ութ տող կետագծեր դնելու ձևը հետագայում պահպանվել է, և ԱՍՊԵՏԱԿԱՆ-ը այդ կերպ է տպագրվել ՉԱՐԵՆՑԻ երկերի վեց (1962-68թթ) ու չորս (1986-1987թթ) հատորյակներում: ԱՍՊԵՏԱԿԱՆ-ի բաց թողնված տան մասին ոչինչ չի ասվում նաև ՉԱՐԵՆՑԻ Անտիպ երկերի 1983թ-ի ակադեմիական հրատարակությունում:

1996թ-ին վերջապես Դավիթ Գասպարյանը տպագրեց 34-ը տունը «ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ. Նորահայտ էջեր» ժողովածուում (հրատարակել է ԵՊՀ-ն՝ Մայր Աթոռի աջակցությամբ Գարեգին Ա (Առաջին) կաթողիկոսի հայրապետության ժամանակ):

Մեկ տարի անց 1997թ-ին ՄԵԾ ՊՈԵՏԻ ծննդյան 100 ամյակի և մահվան 60 ամյակի հոբելյանական ժողովածուում ԱՍՊԵՏԱԿԱՆ-ը վերջապես տպագրվեց ամբողջովին:

* * *

Ստեղծագործության ամբողջական ընկալման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ՉԱՐԵՆՑԸ բառերը ոչ միշտ է կիրառում իրենց սովորական իմաստներով: Վերջում բերում եմ որոշ բառերի բացատրությունը, որոնք կիրառված են իրենց սովորական իմաստներով:

* * *

ԱՍՊԵՏԱԿԱՆ

(Ռապսոդիա)

                             I

Մի հոգնած, տխուր տրուբադուր,
Օրերի գորշ ճամփեքին
Երգում էր հարվածը հատու,
Մահացու հարվածը իր տեգի։
Երգում էր նրանց երգը լուսե,
Մարմինները նրանց ալ-կրակ,
Երգում էր սե՛րը նրանց սև
Ու վերքի արյունն ալվլան։

                             II

Երգում էր կարոտն իր արթուն,
Երգում էր ամո՛թը այն սև,
Որ կարող է դարձնել մարդուն
Գետնահար ստվեր մի նսեմ։
Իր մռայլ օրերի բանտում,
Աշխարհի գո՜րշ ճամփեքին
Երգում էր հեք մի տրուբադուր
Մահացու հարվածն իր տեգի…

                             III

«…Հոգնած ու թույլ մի խաչակիր՝
Ես մի օր այն դղյակը մտա.
Ասպետի լաթեր էր հագիս,
Զրահներս՝ ժանգոտած ու թաց։
Ես դառնում էի սուրբ Քաղաքից
Եվ սրտիս թագուհուն նվեր
Ես տանում էի ցա՛վը վերքիս
Ու կարոտս՝ բա՜րձր ու վեհ…

                             IV

Դարբասը շռինդով բացվեց.—
Մի զինվոր էր մառ ու մթին։
— Կտանես ողջո՜ւյնս ձեր վեհ
Ու խիզախ, անհաղթ ասպետին։
Ասացի. ու կրկին փակվեցին
Դարբասները մութ ու մռայլ։
Հոգնած խրխնջում էր իմ ձին
Այն օտար ճամփեքի վրա։

                             V

Ու նորից մռայլ շռինդով
Բացվեցին դարբասները վեհ…
Եվ ասաց.— Ալֆոնս Անդոն
Ձեզ, խոնարհ, խնդրում է վեր։
Ու բռնեց ձիուս սանձից,
Հանեց զրահներս թաց։
Եվ ահա, ես, թողած իմ ձին,
Այն մռայլ դղյակը մտա։

                             VI

— Ողջո՜ւյն պիլիգրիմ ասպետին.
Ձեզ ծառա Ալֆոնս Անդո։
Ու իջավ գլուխս գետին
Մի անհուն ու խոր եռանդով։
Եվ երբ, շարժումով մի անփույթ,
Բարձրացրի աչքերս լուռ—
Ես տեսա աչքե՛րը նրա մութ
Ու մորուքը՝ ճերմակ ու սուր։

                             VII

Ծերունի էր Ալֆոնս Անդոն՝
Իննսուներեք տարեկան…
Բայց աչքերը՝ չոր ու անթով՝
Դեռ նայում էին չար ու ագահ։
Նա կարող էր լինել արքա
Մավրերի կամ ցեղին Արաբ,
Նա կարող էր լինել բռնակալ—
Ամբո՛ղջ աշխարհի վրա։

                             VIII

Ծերունի էր Ալֆոնս Անդոն,
Բայց իրանը՝ պիրկ ու խիզախ,
Նա պահում էր անմար խանդով
Բարձրահեռ, որպես սուր մի նիզակ։
Նա իր կուրծքը պահում էր հաստատ,
Պղնձե վահանի նման թեք,
Եվ իր քայլքը՝ բիրտ ու վստահ—
Նժույգի քա՛յլք էր երկաթե։

                             IX

— Ընդունե՜ք հարկը դղյակիս
Որպես ձեր հարկն հարազատ…
Եվ տվեք մեզ սուրբ Քաղաքի
Օրհնությունը, իբրև ընծա։—
Ես նրան դրախտ ցանկացա,
Ես նրան տվեցի երկու խաչ,—
Եվ հանկարծ լսեցի երգի ձայն,
Հնչեցին քնար ու ծնծղա։

                             X

…Ու մտան երկու գեղանի
Աղջիկներ՝ հուր-հրեղեն…
Մոտեցան կլոր սեղանին,
Դրեցին գավաթներ հողե։
Ու ճկուն շարժումով մի պարե
Իրենց սեգ ողջույնը տվին…
Ուխտավո՛ր, նման մի արև
Մի՛ անգամ թող կյանքդ արևի։

                             XI

Ուխտավո՛ր, մի՛ անգամ կյանքիդ
Օրերում տխուր ու մռայլ
Թող ցոլա հրհուր ու անգին
Այդպիսի մի բախտ քո վրա։
Թող բացվի այդպիսի մի լույս
Երկրային կյանքում քո խավար—
Եվ ապա՝ տանջանքին հլու՝
Թող սիրտդ հավիտյա՛ն նվա։

                             XII

Երկու լույս էին վառ նրանք…
Երկու բոց՝ սպիտակ ու սև,
Երկու խոլ արև հուրհուրան,
Երկու հուր հրաշքներ լուսե…
Մեկի բոյը— սեգ մինարեթ,
Մյուսինը— սև՛ մի սոսի.
Մեկը— վառ, պայծառ մի արև,
Մեկը— կաթ, արծաթ մի լուսին։

                             XIII

Բեդվինի խարույկներ էին խոլ
Սևամած աչքերը մեկի,
Մյուսի աչքերը — տխուր
Միրաժներ էին անմեկին։
Մեկի կուրծքը մզկի՜թ էր սպիտակ,
Մյուսինը— սե՜գ մի տաճար.
Մեկը— բիլ գազե՜լ էր կապուտաչ,
Մեկը— հուր նժո՜ւյգ սևաչյա…

                             XIV

Մեկը թիռ քայլում էր թեթև,
Թռչկոտում էր, որպես բիլ գազել…
Մյուսի քայլքն հրաթև—
Թռի՛չք էր դաշտերում ավազե…
Աշխարհում դեռ չի՛ երազել
Նման բախտ և ո՛չ մի արքա,—
Բայց այդ վառ բախտին տիրացել,
Տիրացե՜լ էր Անդոն չարկամ։

                             XV

Ու հոսում էր հուր-հրահուր,
Թափվում էր գինին սեղանին։
Ու տարփում էին բո՛ց մի մահու
Մարմինները նրանց գեղանի։
Ու քամում էր գավաթը հողե,
Ու նայում էր Անդոն չարկամ—
Կույսերին հո՜ւր-հրեղեն՝
Աչքերով չա՛ր ու ագահ։

                             XVI

Ու իջավ, որպես սև գիշեր,
Իմ սրտին թախիծը մռայլ։
Ու մի ամպ՝ մութ-մշուշե՝
Ծանրացավ հոգուս վրա։
Ու ոռնաց մրրի՛կը իմ հոգում,
Ուրագանը շաչե՛ց ավազե—
Մի վա՛գր էր իմ սրտում մորմոքում,
Վիրավոր էր չա՜ր մի բազե։

                             XVII

Մոռացել էի արդեն ես
Իմ սրտի թագուհուն լուսե,
Որի դեմքը կյանքում հողմածեծ
Տարինե՜ր էի երազել։
Մոռացա կարոտը իմ վառ,
Մոռացա թագուհուն իմ անգին,
Որի մի՛ հայացքի համար
Ես դարձել էի խաչակիր։

                             XVIII

— Հանգի՜ստ ասպետիդ վաստակած,—
Ու ոտքի ելավ Անդոն։
Մռայլ՝ բարձրացավ ու գնաց,
Հեռացավ, որպես հուշ անթով։
Ու նրա ետևից գնացին
Աղջիկները հո՛ւր-գեղանի…
Իսկ ես… մինչև լույս մնացի՝
Կռթնած կլոր սեղանին։

                             XIX

Մինչև լույս մնացի կիսաքուն
Կռթնած կլոր սեղանին,
Մինչև լույս պարեցին իմ հոգում
Այն կույսերը հուր-գեղանի։
Մինչև լույս, ինչպես ալվլան
Երկու բոց, սպիտակ ու սև՝
Իմ հոգում պարեցին նրանց
Մարմինները լո՜ւյս ու լուսե։

                             XX

Եվ ինչպես հավաքվում է քամին
Դաշտերում մառ ավազե,
Կամ ինչպես չար թշնամուն
Մոտենում են քայլերն հովազի,
Կամ ինչպես բեդվինը չարկամ
Հարձակվում է հեռվից հանկարծ.—
Մի կարոտ խո՜ր ու ագահ
Իմ հոգում շաչեց ու ընկավ։

                             XXI

Մինչև լույս աղմկեց իմ հոգում
Այդ կարոտը, որպես ուրագան,
Մինչև լույս մռնչաց անքուն
Այդ կարոտը չա՛ր ու ագահ։
Մինչև լույս իմ հոգում շաչեց
Այդ կարոտը, որպես է՛գ մի հովազ,—
Ու ծեգին իմ սիրտը հողմածեծ
Անապա՜տ էր արդեն գորշավազ։

                             XXII

Անապատ էր արդեն գորշ ու շոգ
Իմ հոգին՝ տապ ու մթին,
Ուր անբավ կարոտը ճնշող
Հղանում էր տենդեր անմեկին։
Կախված էր իմ գլխին կարծես
Անշարժ ու շոգ մի արև—
Ու ծարավ արշավում էի ես
Դաշտերում անջուր—մոխիրե…

                             XXIII

Ու թվում էր, թե նորի՛ց, նորի՛ց
Ահա ես՝ խոլ մի խաչակիր—
Թռչում եմ դաշտերով մոխիրե՝
Ժանգոտած զրահներ հագիս։
Արշավում եմ անխոնջ ու ծարավ
Ու նորից եռանդ եմ ու վազք,—
Դաշտերով տոթ, գորշավազ
Արշավո՜ւմ եմ դեպի Դամասկ։

                             XXIV

Այն գիշերը ուշ լուսացավ,
Այն գիշերը տևեց մի դար։
Այն գիշերը անթի՜վ անգամ
Ես Կարմիր Քաղաքը մտա։
Այն գիշերը խեղդամահ արի
Իմ սրտում հազա՛ր սարացին,-
Եվ նայում էին ինձ խավարից
Այն կույսերը հուր-հրածին…

                             XXV

Առավոտը, մռայլ, բացվեց։
Դուրսը մութ էր, մրրիկ ու քամի։
Գլխիկոր՝ դեռ նստած էի ես՝
Կռթնած կլոր սեղանին։
Իմ սրտում անապատ էր արդեն,
Իմ սրտում կեսօ՛ր էր արդեն շոգ—
Երբ դղյակը դանդաղ զարթնեց.
Լսեցի հեռու մի շշուկ։

                             XXVI

Ու վագրի նման վիրավոր
Ցատկեցի իսկույն ես տեղից՝
Ու թռա անհուն ծարավով,-
Ինչպես նետ՝ պոկված աղեղից։
Ու իջա ես դղյակի
Ներքնահարկը մռայլ ու մութ.
Ու խեղդում էր արդեն իմ հոգին
Մի կարոտ՝ համր ու անգութ։

                             XXVII

Եվ ահա աչքերով բոցակեզ
Ու սրտի վագրային խանդով—
Ես տեսա` դանդա՜ղ այնպես,
Լուռ, գնում էր Ալֆոնս Անդոն։
Ու նրա քայլերին դանդաղ
Հետևում էին հեզանազ,
Օրորուն քայլերով խանդոտ—
Այն կույսերը փայլ ու երազ…

                             XXVIII

Ես նայում էի անկյունից։
Հեռանում էին համրաքայլ…
Ու թվաց, թե հո՜ւր մի գինի
Լցվում է սիրտս ագահ:
Եվ ահա ես տեսա, որ թեթև
Այն կույսերը հուր-գեղանի
Ծերունի ասպետի ետևից
Հեզանազ մտան բաղանիք…

                             XXIX

Մի առյուծ էր, որ — իմ սրտում
Վիրավոր՝ խոլ մռնչաց։
Իմ հոգում փոթորիկ էր պայթում.
Ճարճատում էր մրրիկ մի չար։
Ես կանգնել էի քարացած,
Ես զգում էի, որ հիմա
Կծալվեն ոտքերս հանկարծ
Հողմածեծ շամբերի նման։

                             XXX

Եվ ես էլ չիմացա — ինչպես
Հաջորդ վայրկյանին, խանդոտ—
Քարացել էի արդեն ես
Այն մռայլ, այն մութ դռան մոտ։
Եվ զգում էի ես միայն
Մի կարոտ՝ հուր-խելագար,
Որ մի էգ բորենու նման
Ուտում էր սիրտս ագահ։

                             XXXI

Ես կանգնել էի դռան մոտ,
Բայց տեսնում էի արդեն ես
Մարմինները նրանց խանդոտ,
Մարմինները լույս ու հրկեզ։
Եվ տեսնում էի, որ մռայլ
Ծերունու անկար խանդով
Հրեղեն մարմինները նրանց
Չարչարո՛ւմ է Ալֆոնս Անդոն…

                             XXXII

Ես տեսնում էի կույսերի
Մարմինները՝ երկու ա՛լ-կրակ,
Որ ծերի մութ գիշերին
Գալարվում էին ալվլան։
Ես տեսնում էի ծերունու
Մարմինը՝ չոր-հողագույն.
Մի ճիվա՛ղ էր սև-լրբենի,
Մի կարիճ էր Ալֆոնս Անդոն…

                             XXXIII

Ու փարվել էր Ալֆոնս Անդոն
Գալարուն ու տոթ կույսերին,
Ու խմում էր անհագ եռանդով
Քրտինքները նրանց ուսերի։
Քրտնքոտ ծնկներին էր փարում,
Ձեռքերով մարում էր երկու բոց,
Գրկում էր մեջքերը գալարուն,
Փարվում էր՝ չար ու անթով։

                             XXXIV

Նա ծծում էր ստինքները նրանց
Ու շոյում էր կոնքերն հրեղեն,
Գալարուն զիստերը հուրհրան
Նա քսում էր իր դեմքին հողե:
Ծծում էր նրանց լեզուն,
Շրթունքները նրանց ալվլան—
Ու լիզում էր հետո, որպես շուն,
Կուսությունը նրանց ա՜լ կրակ…

                             XXXV

Ես տեսնում էի մշուշում
Տարփանքով վառվող երկու բոց.
Երկուսի մեջտեղում— ծեր մի շուն…
Ու լալիս էր հոգիս հողմակոծ։
Որպես հուր երկու ժապավեն,
Երկու օձ՝ սպիտա՛կ ու սև—
Ծերունու մարմինը փաթաթել,
Գալարվում էին օձաձև։

                             XXXVI

Ես նայում էի հուսահատ,
Ու ճչում էր հոգիս խանդից,
Եվ ուզում էր հոգիս— նզովված
Տիեզերքն ու կյանքը քանդի։
Կուտակվում էր կրծքում իմ տոչոր
Ահռելի ու սև մի սամում,—
Ես արդեն— մի վա՛գր էի չար,
Փոթորի՛կ էի ես անհուն։

                             XXXVII

Ես կարող էի բյուրավոր
Ոսոխներ խեղդել, հոշոտել,—
Հորդահոս արյան ծարավով
Արնահամ դիակներ ուտել։
Որպես չար, արնախում բորենի
Ես կարող էի սի՛րտը հանել—
Թե ընկած լիներ ծերունին
Իմ ճանկերը պիրկ ու անել։

                             XXXVIII

Բայց կանգնել էի ես քարացած
Ու խղճուկ էի, որպես շուն։
Լսվում էր ներսից երգի ձայն,
Ու պարում էին մշուշում։
Ու պարում էին երկու հուր,
Երկու բոց՝ սպիտակ ու սև—
Ու փարվում էին ծերունուն
Գալարքով խո՜լ… օձաձև…

                             XXXIX

Պայթե՛ց փոթորիկը գլխիս
Եվ սիրտս ահեղ մռնչաց։
Մրրիկի պես շաչով մտա ներս,
Բորենու պես ագա՜հ ու չար։
Ու իջավ տեգս երկաթե
Նրա չոր կրծքին ծերուկ,
Ու հաջորդ վայրկյանին արդեն
Թավալվում էր նա ա՜լ լճերում։

                             XL

Ու լցվեց բաղանիքը հանկարծ
Կանացի սուր ճիչերով.
Զգացի, որ կրծքիս ընկան,
Բռնեցին ինձ երկու ուրու։
Երկու բոց՝ սպիտակ ու սև,
Երկու հուր հրեշներ է՛գ.
Երկու չար ոսոխներ օձաձև,
Երկու խոլ չարքե՛ր հուսաբեկ։

                             XLI

Ու վայում էին կատաղի,
Ու ծեծում էին ինձ նրանք։
Նրանց դեմքը դարձել էր դեղին,
Ու հայացքը՝ օձ ալվլան։
Այդ վայրկյանը հուր-արյունի
Զառանցանք էր՝ խո՜լ միստերի.
Ու հոսում էր ալ մի գինի
Դեպի սիրտս նրանց զիստերից…

                             XLII

Ճանկռթում էին նրանք ինձ,
Գազազած՝ ձեռքերս կծում
Ու թքում էին դեմքիս
Վահրով՝ դառն ու կծու։
Ու լուսե մատներով չարկամ
Իմ աչքե՜րն էին փորփրում.
Օ, մահու քա՜ղցր վայրկյան,
Օ, նզո՜վք, անեծք աններում։

                             XLIII

Զառանցանք էր, տենդ էր թվում
Այդ վրեժը չար էգերի։
Ու տրվել էի ես հլու
Նրանց չար, տանջող կամքերին։
Ու խփում էին երեսիս
Նրանք հուր-թեթև ոտքերով։
Ու անհույս, սև մի կսկիծ
Լցվում էր սիրտս խռով…

                             XLIV

Եվ հանկարծ թողեցին նրանք ինձ
Ու հասան մեռած ծերուկին։
Կախվեցին նրա չոր դեմքից,
Փարվեցին կրկի՛ն, կրկի՛ն։
Ու ներկում էր արյունը նրա սև,
Ծերունու արյունը մութ—
Մարմինները նրանց լուսե,
Մարմինները՝ դառն ու անգութ;

                             XLV

Համբուրում էին ծերուկի
Սպիտակ շրթերը նրանք։
Ու ճչում էին դառնագին,
Ու կանչում էին— նրան։
Ու սրբում էին վերքի
Արյունը մազերո՜վ իրենց սև։—
Ու ընկած էի ես մեջքիս՝
Մերժված, խե՜ղճ ու անսեր…

                             XLVI

Ո՜վ երկինք, պայթի՛ր գլխիս,
Փոթորի՛կ, մազերիս տեղա՛.
Տատասկնե՛ր թող բացվեն ճամփիս,
Կայծակնե՛ր գլխիս թող շողան։
Կուրանա՛ն թող աչքերն իմ դաժան,
Չորանա՛ թող ձե՛ռքը իմ չար,
Թող գգվի ինձ մա՛հ տարաժամ,
Թող հոգիս դժոխքո՛ւմ ճչա…

                             XLVII

Ինձ գցին բանտը դղյակի,
Ինձ համար սուսեր սրեցին։
Բայց էլի լիքն էր հոգիս
Այն սիրով հուր-հրածին։
Ու մռայլ բանտից ես փախա,
Որ կյանքի գո՛րշ ճամփեքին
Երգեմ իմ այս սե՛րն արնահամ
Ու հատու հարվածը իմ տեգի։

                             XLVIII

Չուզեցի մեռնել բանտում
Ու թաղել սերս անհետ։
Ուզեցի լինել տրուբադուր,
Դղյակից դղյակ թափառել։
Ուզեցի, որ լուռ չմնա,
Չմարի սիրտս հրկեզ,—
Ուզեցի ապրե՛լ մշտական,
Որ նրանց գովքը երգեմ։

                             XLIX

Երկու լույս էին վառ նրանք,
Երկու բոց՝ սպիտակ ու սև,
Երկու խոլ արև հուրհուրան,
Երկու հուր-հրաշքներ լուսե։
Մեկի բոյը— սեգ մինարեթ,
Մյուսինը— սև մի սոսի.
Մեկը— վառ, անմար մի արև,
Մեկը— կաթ, արծաթ մի լուսին։

                             L

Բեդվինի խարույկներ էին խոլ
Սևամած աչքերը մեկի,
Մյուսի աչքերը — տխուր
Միրաժնե՜ր էին անմեկին։
Մեկի կուրծքը մզկի՜թ էր սպիտակ,
Մյուսինը— սե՛գ մի տաճար,
Մեկը— բիլ գազե՜լ էր կապուտաչ,
Մեկը— հուր-նժո՜ւյգ սևաչյա։

                             LI

Մեկը թիռ քայլում էր թեթև,
Թռչկոտում էր, որպես բիլ գազել.
Մյուսի քայլքն հրաթև—
Թռիչք էր դաշտերում ավազե։
Աշխարհում դեռ չի՛ երազել
Նման բախտ և ո՛չ մի արքա,
Բայց այդ վառ բախտին տիրացել,
Տիրացե՜լ էր Անդոն չարկամ…

                             LII

Ես կարող էի նրանց հետ
Աստծու գահին տիրանալ,
Դամասկի վրա հարձակվել
Մեն-մենակ՝ հա՛ղթ ու անահ։
Ես կարող էի, որպես շուն,
Հավիտյան նրանց ո՛տքը լիզել.—
Օ, նրանց ոտքերի՛ փոշում
Ինձ համար դրա՜խտ էր լուսե։

                             LIII

Բայց ահա — հոգնած մի տրուբադուր.
Օրերի գորշ ճամփեքին
Երգում եմ հարվածը հատու,
Մահացու հարվածը իմ տեգի։
Երգում եմ նրանց երգը լուսե,
Մարմինները նրանց ա՛լ-կրակ,
Երգում եմ սե՛րը նրանց սև
Ու վերքիս արյո՛ւնն ալվլան։

                             LIV

Երգում եմ կարոտն իմ արթուն,
Երգում եմ ամո՛թը այն սև,
Որ կարող է դարձնել մարդուն
Գետնահար ստվեր մի նսեմ։
Ուխտավո՛ր, լսի՛ր հիմա դու.
Աշխարհի գո՜րշ ճամփեքին
Երգում է հե՛ք մի տրուբադուր
Մահացու հարվա՛ծը իր տեգի…»։

1922

Տեքստը՝ ըստ Չարենցի Երկերի «Նաիրի» հրատարակչության 1997թ.-ի հրատարակման, համեմատությամբ՝ Չարենցի Երկերի 1932թ.-ի և 1996թ-ի Անտիպ երկերի հրատարակությունների:

Բառարան և ծանոթագրություններ

ՌԱՊՍՈԴԻԱ – երաժշտական ստեղծագործություն` սովորաբար գրված ժողովրդական երգերի թեմաներով:
ՏՐՈՒԲԱԴՈՒՐ – միջնադարյան թափառող երգիչ-բանաստեղծ Հարավային Ֆրանսիայում:
ԱԼՖՈՆՍ ԱՆԴՈ – ալֆոնսը սիրուհու հաշվին ապրող տղամարդն է: Անվան ընտրությունը չի կարող լինել պատահական. ըստ երևույթին Չարենցը Անդո անունով իրական անձ է նկատի ունեցել:
ՀԵՔ – խեղճ, թշվառ:
ՄԱՌ – մռայլ, խոժոռ:
ՊԻԼԻԳՐԻՄ – ուխտավոր:
ԱՆԹՈՎ – անհրապույր:
ՄԱՎՐ – միջնադարում մուսուլման բնակչության ընդհանուր անվանումը:
ՍՈՒՐԲ ՔԱՂԱՔ – Երուսաղեմ:
ՄԻՆԱՐԵԹ – մզկիթին կից աշտարակ:
ԲԵԴՎԻՆ – արաբ-քոչվոր:
ԲԻԼ – երկնագույն կապույտ:
ԳԱԶԵԼ – վիթ, այծյամի նման կենդանի` նրբակազմ և գեղեցիկ:
ԹԻՌ – թռչելով, թռչկոտելով:
ՏԱՐՓԵԼ – տենչալ, սաստիկ բաղձալ:
ԽՈԼ – կատաղի, մոլեգին:
ՍԱՐԱՑԻՆ – խաչակրաց արշավանքներից հետո Եվրոպայում մուսուլմաններին կոչում էին սարացին` իբրև «մավր» տերմինի հոմանիշ:
ՇԱՄԲ – եղեգ:
ԶԻՍՏ – կոնք:
ՇՈՒՆ – Ու ԼԻԶՈՒՄ ԷՐ …, ՈՐՊԵՍ ՇՈՒՆ, ակնարկվում է հայկական դիցաբանության շնակերպ կենդանին` հարալեզը, որը լիզելով ապաքինում է վերքը:
ՍԱՄՈՒՄ – ավազային փոթորիկ:
ՎԱՅԵԼ – վայնասուն անել, ողբալ:
ԱԼՎԼԱՆ – ալ կարմիր:
ՄԻՍՏԵՐԻ – ԶԱՌԱՆՑԱՆՔ ԷՐ՝ ԽՈ՜Լ ՄԻՍՏԵՐԻ, որոշ գրականագետներ այս բառը իբրև «միստեր», «պարոն» են հասկացել (տես Չարենց, Երկեր, «Լույս», Երևան, 1985): Իրականում Չարենցը նկատի ունի «ՄԻՍՏԵՐԻԱ»` խորհրդավոր ծիսակատարություն, որին մասնակցում են միայն ընտրյալները: <Այդ վայրկյանը հուր-արյունի> <Զառանցանք էր` խո՜լ միստերի.> այսինքն` այդ վայրկյանը երազ էր` խելագար ծիսակատարություն:
ՎԱՀՐ – թարախ:
ՏԱՏԱՍԿ – փուշ:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s