Избранное

First blog post

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

post

Реклама

նախադպրոցական կրթություն Հոդված 2. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները.

նախադպրոցական կրթություն ` տարրական ընդհանուր կրթությանը նախապատրաստող, նախադպրոցական կրթական ծրագրով իրականացվող կրթություն.

նախադպրոցական տարիք ` երեխայի մինչև 6 տարեկան հասակը.

նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն `  նախադպրոցական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնադաստիարակչական հաստատություն.

նախադպրոցական ուսումնական հաստատության խումբ `  համատեղ ուսումնադաստիարակչական գործընթացում ընդգրկված նախադպրոցական հաստատության երեխաների տարիքային հենքի և անհատական զարգացման առանձնահատկությունների հիման վրա ձևավորված խումբ.

կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձ ` երեխա, որի ֆիզիկական և (կամ) մտավոր, հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները խոչընդոտում են կրթական ծրագրերի յուրացմանը` առանց կրթության առանձնահատուկ պայմանների.

ատեստավորում` մանկավարժի մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների մակարդակի և գործունեության արդյունավետության ստուգում և գնահատում.

նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչ ` նորմատիվ, որը սահմանում է կրթական ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը, երեխաների ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը և երեխաներին ներկայացվող որակական պահանջները:

Միկրո-մակրո տնտեսադիտություն

Ինչ է միկրո տնտեսագիտությունը

տնտեսության առանձին մասերի ուսումնասիրությունը, որտեղ հիմնական ուշադրությունը հատկացվում է շուկայական ընթացքներին: Միկրոտնտեսագիտությունն ուսումնասիրում է անհատ սպառողներին ու գործարար ձեռնարկությունները: այն ուսումնասիրում է այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են, ասենք` ինչ արագությամբ է գործում տնտեսությունը, ինչքան է համընդհանուր արտադրանքը, ինչքան է համախառն եկամուտը,ինչպես ավելացնել աշխատատեղերը և այլն: Միկրո տնտեսագիտությունը գործ ունի սակավության, ընտրության, այլընտրանքի արժեքի,արտադրության ու սպառման հետ:

Ինչ է մակրո տնտեսագիտությունը

տնտեսության ուսումնասիրթյունը որպես մեկ ընդհանուր ամբողջություն: Այսինքն երկրների տնտեսագիտությունը:

Պետության տնտեսական քաղաքականության ռազմավարությունը ձևավորվում է  մակրոտնտեսական քաղաքականության մեթոդաբանության` տնտեսական զանգվածային վերլուծություններ կատարելու և դրանց արդյունքները օգտագործելու հիման վրա : Նախ և առաջ պահանջվում է մշակել տնտեսության առաջիկա զարգացման հիմնադրույթը, որը կատարվում է մակրոտնտեսական վերլուծության հետևյալ ուղղությունների հիման վրա.

  1. տնտեսական իրավիճակի վերլուծություն
  2. նպատակների վերլուծություն
  3. տնտեսական համակարգի շահերի համապատասխանության վերլուծություն
  4. պետական կարգավորման գործիքների կիրառելիության վերլուծություն:

Ինչ է համաշխարհային տնտեսագիտությունը

Համաշխարհային տնտեսագիտությունը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգի միջոցներով աշխատանքի միջազգային բաժանման հիման վրա աշխարհի երկրների ազգային տնտեսությունները միավորող տնտեսավարման բազմամակարդակ, գլոբալ համակարգ է:

Ընդհանուր առմամբ, համաշխարհային տնտեսությունը կարելի է բնորոշել որպես միջազգային հարաբերություններով  միավորված ազգային տնտեսությունների և ոչ պետական կառույցների ամբողջություն։ Համաշխարհային տնտեսությունը առաջացել է աշխատանքի միջազգային բաժանման  շնորհիվ, որը իր հետևից բերեց ինչպես արտադրության բաժանում (այսինքն՝ միջազգային մասնագիտացում), այնպես էլ դրա միավորում՝ կոոպերացիա։ Մարդկանց կողմից գոյության միջոցների ստեղծման եղանակներն աշխարհում խիստ տարբերվում են: Արևմտյան Եվրոպայի, Հյուսիսային Ամերիկայի երկրները, Ճապոնիան և Ավստրալիան արդյունաբերությամբ ամենազարգացածներն են: Դրանք իրենց ապրանքներն ու ծառայությունները վաճառում են աշխարհով մեկ: Տնտեսապես թույլ զարգացած է Կենտրոնական Ասիայի ևԱֆրիկյան երկրների մեծ մասը, որոնց արդյունաբերության ճյուղերը սակավաթիվ են: Դրանցից որոշ երկրներ մասնագիտանում են միայն մեկ արտադրանքի թողարկման ուղղությամբ : Շատ ապրանքներ արտադրվում են միայն տեղական շուկայի համար

Տարվա եղանակներ

ՏԱՐՎԱ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

Թե գարուն է նախշ-նախշուն,
Նա ինչե՞ր է մեզ բաշխում.
— Ծիլ ու ծաղիկ, կանաչ խոտ,
Ալ ու ալվան վարդ շաղոտ:

Թե ամառ է, շոգ ամառ,
Ի՞նչ է բերում մեզ համար.
— Ցորեն, գարի ու հաճար՝
Ամեն հոգսի դեղ ու ճար:

Թե աշուն է պտղաբեր,
Ի՞նչ է բերում մեզ նվեր.
— Նուռ, սերկևիլ, տանձ, խնձոր,
Դեղձ ու խաղող մեղրածոր:

Թե ձմեռ է ցրտաշունչ,
Ի՞նչ է թափում լուռումունջ.
— Փաթիլ, փաթիլ փափուկ ձյուն՝
Արծաթի պես պսպղուն:

Description: солнце

ԱՐԵԳԱԿ

Արեգակը շատ մեծ աստղ է։ Այն հայտնվում է երկնքում ամեն օր արևածագին և անհետանում է երեկոյան մայրամուտին։ Երկնքում մենք տեսնում ենք արևի մեծ պայծառ շրջանակը։

Արևին երկար նայել չի կարելի, քանի որ կարող են աչքերդ ցավել։ Ձմռանն արևը գրեթե չի տաքացնում։ Իսկ ամռանը արևի ճառագայթներն այնպես են տաքացնում, որ շոգ է լինում։

Արևն ունի նաև մի քույր՝ լուսինը, որը միայն գիշերներն է հայտնվում երկնքում։

ԼՈՒՍԻՆ

Լուսինը մեր Երկրագնդի ուղեկից արբանյակն է։
Այն նույնպես կլոր է Երկրագնդի նման։ Միայն թե Լուսինը շատ ավելի փոքր է Երկրագնդից։

Լուսինը երկնքում տարբեր ձևերով է երևում։

Երբ այն կլոր  է լինում, անվանում են Լիալուսին։

Երբեմն էլ Լուսինն այնքան բարակ ու նիհար է լինում, որ հազիվ է երևում երկնքում։ Այդ ժամանակ նրան անվանում են Նորալուսին։

Երբ Նորալուսինը սկսում է մեծանալ, երկնքում կարող ենք տեսնել կլոր Լուսնի կեսը, որին անվանում են Կիսալուսին։

Գիշերը երկնքում երևում են նաև Աստղերը։

ԱՄՊԵՐ

Օրվա ընթացքում երկնքում արևի հետ շատ լավ երևում են նաև ամպերը։

Ամպերը գոլորշու քուլաներ են, որոնք կարող են ամենատարբեր ձևեր ընդունել, նմանվել կենդանիների, թռչունների, մարդկանց։

Ամպերը կարող են լինել սպիտակ կամ գորշ։

Երբ գորշ ամպերը ավելի են մուգանում, նրանց մեջ գոլորշին սառչում ու ջուր է դառնում։ Այդ ժամանակ կարող է անձրև գալ կամ նույնիսկ ամպրոպ ու կայծակ լինել։

ԱՆՁՐԵՎ

Երբ ամպերը մուգանում են, ծանրանում, կարծես կախ են ընկնում երկնքում։ Այդ ժամանակ նրանցից անձրև է թափվում։ Անձրևից կարող եք թաքնվել ցանկացած ծածկի կամ անձրևանոցի տակ։

Երբ անձրևը ուժեղ չէ, հազիվ է թրջում հողը, ասում են, որ անձրևը մաղում է։ Բայց երբ ամպերը շատ են ծանրանում, անձրևի կաթիլներն էլ մեծ-մեծ են լինում։ Երբ անձրևը հեղեղի պես է թափվում, դրան ասում են տեղատարափ։

Անձրևի ժամանակ երկնքում կարող ենք տեսնել կայծակի փայլատակումը և որոտ լսել։ Դա արդեն ամպրոպն է։

ԱՄՊՐՈՊ

Ուժեղ անձրևի ժամանակ երբեմն կայծակ է փայլատակում, մի քիչ հետո լսվում է նաև որոտը։ Բնության այդ երևութը կոչվում է ամպրոպ։  Անձրևի ժամանակ կարող են մի քանի անգամ կայծակ ու որոտ լինել։ Ամպրոպից անպայման պետք է թաքնվել տանը կամ որևէ ապահով ծածկի տակ։

Տեղատարափ անձրևի ժամանակ նույնիսկ անձրևանոցը բավական չի, քանի որ կարող է նաև ուժեղ քամի բարձրանալ։

 Երբեք չի կարելի թաքնվել միայնակ կանգնած ծառի տակ։ Կայծակը կարող է հարվածել ծառին։  

Երբեմն ուժեղ անձրևի ժամանակ կարող է նաև կարկուտ տեղալ։

ԿԱՐԿՈՒՏՎ

Երբեմն ուժեղ անձրևի ժամանակ անձրևի կաթիլների հետ երկնքից նաև կարկուտ է թափվում։

Կարկուտը սառույցի փոքրիկ կտորներ են, դրանք անձրևի սառը կաթիլներ են, որոնք դեռ չեն հասցրել հալչել։

Կարկուտից նույնպես պետք է թաքնվել ապահով ծածկի տակ։

Ամպրոպն ու կարկուտը սովորաբար երկար չեն տևում։ Ամպրոպից հետո ամպերը կարող են ցրվել, և կերևա արևը։

Այդ ժամանակ երկնքում կարող է հայտնվել ծիածանը։

ԾԻԱԾԱՆ

Տեղատարափ անձրևից կամ ամպրոպից հետո կարելի է տեսնել բնության հրաշալի մի երևույթ. գունավոր մի կամար՝ ծիածանը։ Արևի պայծառ լույսը անցնում է երկնքում մնացած կաթիլների միջով և բաժանվում է մի քանի գույնի։ Ծիածանը ոնց որ տարբեր գույների ժապավեններից հյուսված կամար լինի. կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կանաչ, երկնագույն, կապույտ, մանուշակագույն։

ՔԱՄԻ

Երբեմն, երբ նայում ես պատուհանից, կարող ես տեսնել, թե ինչպես են շարժվում ծառերի ճյուղերը, ասես ձեռքով են անում։ Իրականում ոչ թե ծառն է շարժում ճյուցերը, այլ քամին այնպես ուժեղ է փչում, որ ճյուցերը այս ու այն կողմ են ծռվում։

Քամին կարող է լինել թույլ և տաք կամ ուժեղ և սառը։ Ուժեղ և ցուրտ քամուց պետք է պաշտպանվել։ Աշնանը կամ ձմռանը քամուց քեզ կարող են պաշտպանել տաք վզնոցն ու գլխարկը։


ՏԵՐԵՎԱԹԱՓ

Աշնանը ծառերը պատրաստվում են ձմռանը և թափում են իրենց տերևները։ Բայց մինչև այդ տերևները ներկվում են պայծառ աշնանային գույներւվ. դեղին, նարնջագույն, կարմիր։

Հետո, երբ տերևները թուլանում են, էլ ուժեղ չեն կպչում ճյուղերին, քամին նրանց թափում է ցած։ Երբ այդ ժամանակ քայլում ես անտառում կամ զբոսայգում, որտեղ շատ տերևներ կան, քեզ թվում է, թե տերևների անձրև է գալիս։ Սա էլ հենց կոչվում է տերևաթափ։

ՍԱՌՈՒՅՑ

Ուշ աշնանը կամ ձմռան սկզբին, երբ ջերմաստի­ճա­նը 0 աստիճանց ցածր է դառնում, փողոցի ջրա­փո­սե­րի ջուրը սառչում է և դառնում է սառույց։ Շատ ցուրտ վայրերում սառույցով կարող են պատվել նաև գետերն ու լճերը։

Սառույցը շատ հարթ ու սղլիկ է, դրա վրա պետք է շատ զգույշ քայլել, թե չէ կարող ես ընկնել։

Ձմռանը բակում կամ սահադաշտում կարելի է սահել սառույցի վրա չմուշկներով կամ սահնակով։

Իսկ գարնանը, երբ ջերմաստիճանը բարձրանա 0 աստիճանից բարձր, սառույցը նորից կհալվի և ջուր կդառնա։

ՁՅՈՒՆ

Ձմռանը, երբ շատ ցուրտ է, ջուրը սառչում և սա­ռույց է դառնում։ Իսկ օդում անձրևի կաթիլները սառ­չում են, դառնում սպիտակ փաթիլներ և թափվում ցած։ Ձյունը սպիտակ գորգի նման նստում է ծառերի ճյուղերին, ճանապարհներին, տանիքներին։

Եթե շատ ցուրտ չի լինում, ձյունը թաց ու կպչուն է դառնում։ Դրանով կարելի է ձնեմարդ պատրաստել և ձնագնդի խաղալ։ Իսկ երբ շատ է ցրտում, ձյունը սառչում է, և նրանից ոչինչ սարքել չի լինում։ Դրա փոխարեն սառած ձյան վրա կարող ես դահուկ քշել։  Գարնանը, երբ ջերմաստիճանը բարձրանում է 0 աստիճանից բարձր, ձյունը հալվում  է և դառնում  ջուր։

Растения — живые существа

Некоторые умудряются использовать связь между растением и хозяином даже чисто механически, в быту. Например, Пьер-Поль Совен, установил дистанционный радиопередатчик, звонил с работы по телефону и управлял светом, температурой и записывающей аппаратурой в своей квартире. Возвращаясь домой, он приказывал своему филодендрону открывать дверь гаража. Филодендрон реагировал на голос хозяина, а регистрирующая аппаратура включала механизм автоматического открытия ворот.

Кен Хишимито выучил растения считать до двадцати и демонстратировал их математические способности всей Японии. Его книги «Вступление к сверхчувственному восприятию» и «тайны мира четырех измерений» стали бестселлерами.

Отрывок из книги Владимира Солоухина «Трава»
— Не удивляйтесь, — говорил академик, — мы проводим многочисленные опыты, и все они говорят об одном: у растений есть память. Они умеют накапливать и долгое время хранить впечатления. Одного человека мы заставили несколько дней подряд мучить и истязать куст герани. Он щипал ее, обрывал листья, колол иглой, делал надрезы, капал на живую ткань кислоту, подносил к листьям зажженную спичку, подрезал корешки…( КАКОЙ УЖАС!) Другой человек бережно ухаживал за тем же кустом герани: поливал, рыхлил землю, опрыскивал свежей водой, подвязывал отяжелевшие ветки, лечил ожоги и раны.

Ոմանց հաջողվում է օգտագործել գործարանի և տիրոջ միջև կապը, նույնիսկ զուտ մեխանիկական, առօրյա կյանքում: Օրինակ ՝ Պիեռ-Պոլ Սովենը տեղադրեց հեռակառավարվող ռադիոհաղորդիչ, որը զանգահարված էր հեռախոսով աշխատանքից և իր բնակարանում վերահսկում էր լույսերը, ջերմաստիճանը և ձայնագրման սարքավորումները: Վերադառնալով տուն ՝ նա իր ֆիլոդենդրոնին հրամայեց բացել ավտոտնակի դուռը: Ֆիլոդենդրոնը արձագանքեց տիրոջ ձայնին, և ձայնագրման սարքավորումները ներառում էին դարպասը ինքնաբերաբար բացելու մեխանիզմ: Քեն Հիշիմիտոն սովորեցրեց բույսերը հաշվելով քսանին և ցույց տվեց նրանց մաթեմատիկական ունակությունները ողջ Japanապոնիայում: Նրա գրքերը ՝ Գերադասելի ընկալման ներածություն և չորս չափսի աշխարհի գաղտնիքները դարձել են բեսթսելլեր:

հատված Վլադիմիր Սոլուխինի «Խոտ» գրքից
«Մի զարմացեք, — ասաց ակադեմիկոսը, — մենք իրականացնում ենք բազմաթիվ փորձեր, և նրանք բոլորն էլ ասում են մի բան. Բույսերը հիշողություն ունեն»: Նրանք գիտեն, թե ինչպես կարելի է կուտակել և պահել տպավորությունները երկար ժամանակ: Մի մարդու ստիպեցինք մի քանի օր անընդմեջ խոշտանգել և խոշտանգել խորդենի թփով: Նա փչացրեց այն, կտրեց տերևները, փռեց ասեղով, կտրեց կտորներ, կենդանի հյուսվածքի վրա թթու կաթեցրեց, տերևներին վառված համընկնում բերեց, կտրեց արմատները … (ԻATնչ սարսափ!) Մեկ այլ մարդ ուշադիր նայում էր նույն խորդենի թփին. Ջրվում էր, թուլացնում գետնին, ցանում թարմ ջրով, կապած ծանր ճյուղերով, բուժված այրվածքներով և վերքերով

Արեգակնային համակարգի մասին 10 զարմանահրաշ փաստ

Չնայած այն բանին, որ մենք շատ բան գիտենք մեր Արեգակնային համակարգի մասին, ինչպես օրինակ այն, որ այն բաղկացած է 9 մոլորակներից (իհարկե, մինչև գիտնականները հանկարծակի իրենց կարծիքը չփոխեն այս փաստի վերաբերյալ), շատերը կարող են չիմանալ այն հետաքրքիր փաստերը, որոնք մենք ձեզ կներկայացնենք ստորև:

10. Յուպիտերը կլանում է տիեզերական աղբը

Redspot False2

Յուպիտերը մեր Արեգակնային համակարգի ամենամեծ մոլորակն է և հայտնի է իր «մեծ կարմիր հետքով», որն իրենից փոթորիկ է ներկայացնում: Մոլորակի վրա ավելի հետաքրքիր բաներ էլ կան, սակայն, գիտնականների պնդմամբ, «մեծ կարմիր հետքը» կարևոր է, քանի որ այն մեր ապահովության հարցում կարևոր դեր է խաղում: Պատճառն այն է, որ Յուպիտերի հսկայական չափսերը և ձգողականության ուժը պաշտպանիչ դեր ունեն Երկրի համար, քանի որ վահանի դեր կատարելով և ծածկելով Երկիրը` այն կլանում է տիեզերական բեկորները, աղբը և այլ վտանգավոր օբյեկտները` իր ուղեծիր քաշելով, մինչև դրանք կկարողանային հասնել Երկիր: Պիեռե-Սիմոն Լապլասե անունով ֆրանսիացի մաթեմատիկոս-աստղագետը Երկրին մոտեցող գիսատղ էր հայտնաբերել, որը սակայն կլանվել էր Յուպիտերի ձգողական դաշտի կողմից և փաստորեն ամբողջապես դուրս մղվել Արեգակնային համակարգից:

9.Մեր Արեգակնային համակարգում գոյություն ունի 5 գաճաճ մոլորակ

Lilasmall

Չնայած գաճաճ մոլորակների շուրջ շարունակվող քննարկումներին` կարող ենք հստակ նշել, որ դրանք թափառող մեծ տիեզերական մարմիններ են, որոնք չունեն իրենց հստակ ուղեծրերը, որպեսզի կոչվեն մոլորակներ, և ոչ էլ հետևում են այլ մոլորակների ուղեծրերին, որպեսզի համարվենն լուսին կամ արբանյակ: Այս գաճաճ մոլորակներն են Սերեսը, Պլուտոնը, Հոմեան, Մակեմակեն և Էրիսը:

8. Արեգակնային համակարգը և երկնաքարերը

Asteroid

Չնայած բազմիցս լսել ենք երկնաքարերի մասին, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ նկարահանված ֆիլմեր դիտել, այնուամենայնիվ հնարավոր է տեղյակ չլինեք, որ երկնաքարերի հիմնական գոտին գտնվում է Յուպիտերի և Մարսի միջև, ինչպես նաև այն մասին, որ բազմաթիվ ավելի փոքր երկնաքարեր ցրված են Արեգակնային համակարգով մեկ, դրանցից որոշներն անգամ բավականին մոտ են Երկրին: Այնուամենայնիվ, թեև շատ ֆիլմերում տեսնում ենք, որ տիեզերանավերը երբեմն հազիվ են պրծնում երկնաքարերի հետ բախումներից, սա այնքան էլ իրականությանը չի համապատասխանում, քանի որ դրանք իրականում բավականին հեռու են, որպեսզի իրենցից լուրջ վտանգ ներկայացնեն:

7. Վեներան ամենատաք մոլորակն է

Venus-Lightning-02

Շատերի կարծիքով Արեգակնային համակարգի ամենատաք մոլորակը Մերկուրին է, քանի որ այն ամենամոտն է Արեգակին, սակայն իրականում պարզվում է, որ Վեներան ավելի տաք է, քան Մերկուրին, չնայած այն բավականին հեռու է գտնվում: Սա այն պատճառով է, որ Արեգակին մոտ գտնվելով Մերկուրին չունի մթնոլորտ, որը կպահեր արեգակնային տաքությունը: Սրան հակառակ` Վեներան բավականին խիտ մթնոլորտ ունի, որը պահպանում է արեգակնային տաքությունը: Հետաքրքիր է նաև այն, որ Վեներան տարբերվում է մնացած մոլորակներից նրանով, որ այն հակառակ ուղղությամբ է պտտվում:

6. Պլուտոնի կարգավիճակը երկար ժամանակ կասկածի տակ էր առնվում

Pluto-Inside-And-Out

Շատ մարդիկ ապշել էին գիտական համայնքի այն հայտարարությունից, թե Պլուտոնն այլևս չի կարող մոլորակ համարվել: Դեռևս փոքր հասակից մենք գիտենք, որ Պլուտոնը մոլորակ է, և երբևէ կասկածի տակ չենք առել այդ փաստը: Տարօրինակ է սակայն` Պլուտոնի կարգավիճակի մասին բանավեճերն ու քննարկումները գրեթե 30 տարի են տևել, սակայն հետազոտող աստղագետների ու գիտնականների շրջանից այս տեղեկատվությունը դուրս չի սպրդել ամբողջ ընթացքում: Նաև հետաքրքիր է իմանալ, որ Պլուտոնը ավելի փոքր է, քան կարող եք պատկերացնել, օրինակ` 170 Պլուտոն պետք կլինի` Երկրի չափսերին հասնելու համար:

5. Մերկուրիում մեկ օրը հավասար է երկրային 58 օրվա

Full Tif

Յուրաքանչյուր մոլորակի վրա օր է համարվում դրա մեկ ամբողջական պտույտը: Երկիրը մեկ ամբողջական պտույտ է կատարում 24 ժամում, այնինչ Մերկուրիի մեկ ամբողջական պտույտը տևում է գրեթե 60 երկրային օր: Պատկերացնու՞մ եք` ինչքան երկար պետք է սպասեիք, մինչև նորից լույսը բացվեր, եթե լինեիք Մերկուրիի վրա: Հետաքրքիր է իմանալ նաև այն, որ Երկրի վրա էլ կարելի է այդ փորձառությունը ունենալ. Անտարկտիդայում մի ամբողջ ձմեռ արևը հորիզոնից չի բարձրանում:
Քանի որ Մերկուրիի ուղեծիրը Արեգակի կողքով է անցնում, մեկ տարին այնտեղ հավասար է մոտավորապես երկրային 88 օրվա, սա նշանակում է, որ Մերկուրիի վրա տարին երկու օրից էլ քիչ ժամանակ է պարունակում: Բայց սա դեռ ամենը չէ. մոլորակի տարօրինակ ուղեծրի պատճառով թվում է թե Արեգակը ետ ու առաջ է շարժվում:

4. Ուրանի վրա եղանակները քսան տարի են տևում

Planet Uranus

Ուրանը ունի 82 աստիճանով ուղեծրի թեքվածություն, որը նշանակում է, որ այն կողքի վրա է թեքված: Սրա արդյունքում Ուրանի վրա եղանակը տևում է մոտավորապես 20 երկրային տարի և հանգեցնում տարօրինակ եղանակային երևույթների: Վերջերս Ուրանի վրա երկարատև ձմեռային փոթորիկներ էին, որին կհաջորդի գրեթե տասնամյակ տևողությամբ գարուն: Պետք է նշել, որ Ուրանի վրա գարունը ամենևին նման չէ Երկրի գարուններին. այստեղ ջերմաստիճանը զրոյից շատ ցածր է, որն ուղեկցվում է բավականին խիստ փոթորիկներով: Այս և մոլորակի այլ երևույթներ միջավայրը դարձնում են անհավանական դաժան:

3.Արեգակնային համակարգի զանգվածի 99%-ը կազմում է Արեգակը

Solar System

Բնականաբար, Արեգակը համակարգի ամենակարևոր մասն է կազմում: Չնայած այս պայծառ գազային գունդը մեզ լույս, տաքություն և էներգիա է տրամադրում, և նույնիսկ կարելի է ասել նրանով է համակարգում ամեն ինչ դասավորվում, սակայն երբեմն մոռանում ենք` ինչքան հսկայական է այն: Արեգակը կազմում է համակարգի ընդհանուր զանգվածի 99%-ը: Յուպիտերն ու մնացած մեծ մոլորակները կազմում են մնացած տոկոսը, իսկ Երկիրը հազիվ է ինչ-որ թիվ կազմում:

2. Դուք ավելի ցածր քաշ կունենաք Լուսնի վրա

Screen Shot 2013-04-27 At 6.01.00 Pm

Լուսնի փոքր զանգվածի պատճառով դրա ձգողականության ուժը շատ փոքր է` համեմատած Երկրի հետ: Համեմատության համար նշենք, որ Երկրի ձգողական ուժը 6 անգամ ավելի մեծ է: Սա նշանակում է, որ Լուսնի վրա դուք կարող եք 6 անգամ ավել բարձր թռչել, քան Երկրի վրա:

1.Սատուրնը միակ մոլորակը չէ, որ օղակներ ունի

Screen Shot 2013-04-27 At 6.03.12 Pm

Մինչ մենք սովորել ենք, որ Սատուրնը զարմանալի օղակներ ունի իր շուրջը, որ հիմնականում բաղկացած են սառույցից, մանր քարերից և այլ մասնիկներից, պարզվում է, որ բացի Սատուրնից այլ մոլորակներ էլ կան, որոնք ունեն օղակներ: Նույնիսկ պարզվել է, որ Արեգակնային համակարգի բոլոր մեծ մոլորակները իրականում օղակներ ունեն: Օրինակ` Նեպտունը, Յուպիտերը, որի օղակները մեր մոլորակից հնարավոր չէ նկատել: Նույնիսկ Ուրանն իր շուրջն ունի 9 պայծառ օղակ, ինչպես նաև մի քանի այլ ավելի խամրած օղակներ, սակայն սրանք հնարավոր չէ տեսնել մեծ հեռավորության պատճառով:

Ինչ է բնությունը

Բնությունը մարդուն շրջապատող միջավայրն է: Օրինակ մենք ինչ ենք հասկանում բնություն ասելով. Ծառերը ծաղիկները և այլն: Բնությունը մշտապես շարժվում է և զարգանում, իսկ ինչ ենք հասկանում երբ ասում ենք զարգանալ կամ շարժվել. դա այն է երբ ծաղիկները աճում են ծռերը ծաղկում են: Կան օրգանական և անօրգանական աշխարհներ: Բույսերն ու կենդանիները նրանք բոլորը պատկանում են օրգանական աշխարհին իսկ որն է պատկանում անօրգանական աշխարհին դրանք են ջուրը, հողը, օդը:

Օրինակ սա Շաքիի ջրվեժն է:Այս մեծ ջրվեժը հարուստ է շատ ժայռերով քարայրներով: Դրանցում հայտնաբերվել են մարդու գործունեության հետքեր, այսնինք հնարավոր է որ քարայրներում ժամանակին մարդիկ են եղել:

Իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում ծաղիկը

Ծաղիկները զարգանում են ծաղկաբողբոջներից երևի բոլորս էլ տեսած կլինենք ծաղկի սրմեր և թէ ոնց են մայրիկները փոքրիկ սերմը ցանում խոնավ հողի մեջ և որոշ ժամանակ անց մենք տեսնում ենք թէ ինչպես է այն փոքրիկ սերմը մեծանում և գեղեցիկ ծաղիկ է աճում: